+48 32 284-00-22 sprzedaz@cobra-europe.eu

COBRA company would like to inform that it uses cookies on its websites which are used only for statistical purposes and for the purpose of adapting the website to individual needs of users. Settings for storing cookies can be freely modified in your web browser.

Polityka prywatności

 

COBRA EUROPE SP. Z. O.O. z siedzibą w PIEKARACH ŚLĄSKICH szanuje dane osobowe swoich Klientów i w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wszystkie dane osobowe Klientów firmy będącej Administratorem na zasadach opisanych w niniejszej Polityce, uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem.

 1. Administrator
 • 1

Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest COBRA EUROPE SP. Z. O.O. z siedzibą w PIEKARACH ŚLĄSKICH, UL. GRANICZNA 7 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000214358, NIP: 954-000-99-14, REGON: 272290458, e-mail: sprzedaz@cobra-europe.eu] zwana dalej „Administratorem” lub „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

Inspektorem ochrony danych w COBRA EUROPE SP. Z O.O. jest Pani Klaudia Kucharska, e-mail: iod@cobra-europe.eu

 • 2

„Użytkownikiem” jest osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Wykonawcę lub osobę, która chce korzystać z tych usług, albo internautę, który odwiedza stronę internetową.

 1. Dane Osobowe
 • 3
 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga od Użytkownika podawania Danych Osobowych.
 2. Korzystanie z Usług może wiązać się z podaniem Danych Osobowych przez Użytkownika. Niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwości korzystania z usług.
 3. W celu korzystania z formularza kontaktowego oraz usług określonych w postanowieniu § 2 ust. 1 Polityki, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza, w których wymagane jest podanie określonych Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika.
 4. Wszelkie Dane Osobowe, podawane przez Użytkownika do formularzy kontaktowych lub newslettera, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w polskim prawie (wymogi te zawarte są w ustawie z dnia 10 maja 2018r o ochroniedanych osobowych . oraz w ustawie o Świadczeniu Usług Drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku).
 5. W sytuacjach, gdy Użytkownik korzysta z usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych i abonenta. Wszystkie dane są przetwarzane w sposób anonimowy i są zebrane w celach statycznych lub w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania ze strony.
 • 4
 1. Użytkownik ma prawo do dostępu swoich Danych Osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz jest uprawniony do ich poprawienia, weryfikacji lub usunięcia,a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 2. Kontakt do organu nadzorcze w Polsce to Przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
 2.  
 • 5
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu niezbędnym do realizacji oferowanych usług.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych pod warunkiem, że Użytkownik wyraził dodatkową i opcjonalną zgodę w osobnym oświadczeniu. Po udzieleniu takowej zgody Użytkownik może ją wycofać w dowolnej chwili.
 3. Na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody, Wykonawca ma prawo wysyłać do niego informacje handlowe na podane adresy e-mail lub numery telefonu. W dowolnej chwili Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę.
 • 6
 1. Dane Osobowe, które zostały zebrane przez Wykonawcę, mogą zostać przekazane na podstawie aktualnych przepisów odpowiednim organom państwowym.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników COBRA EUROPE SP. Z O.O., podmioty zewnętrzne, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia.
 3.  

III. Kontakt

 • 7
 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego Dane Osobowe.
 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę Polityki prosimy o przesyłanie ich na wskazany adres e-mail: sprzedaz@cobra-europe.eu