+48 32 284-00-22 sprzedaz@cobra-europe.eu

Taśmy przenośnikowe i elewatorowe do stosowania na powierzchni

TASMY > DEPREUX > STOSOWANIA NA POWIERZCHNI

 

 

TAŚMY PRZENOŚNIKOWE I ELEWATOROWE DO STOSOWANIA NA POWIERZCHNI

Taśmy DEPREUX są doskonale dopasowane do Państwa potrzeb i wymagań, biorąc pod uwagę ich konserwację oraz początkowe koszty inwestycyjne.

W przypadku systemów taśmowych, polecamy kilka rodzajów rdzeni w zależności od ryzyka uderzeń i rozdarć spowodowanych transportowanymi materiałami :

 • DELTA lub DELTA CFW: standardowe taśmy wieloprzekładkowe,
 • DX-FLEX lub DX-FLEX RT: taśmy typu straight warp
 • DX-FLEXAMID: taśmy aramidowe typu straight warp
 • DYNA: taśmy jednoprzekładkowe z powłoką gumową lub z PCV,
 • DX/ST lub DX-MAT: taśmy z linkami stalowymi.

Dla powyższych rdzeni łączymy różne rodzaje okładek, aby sprostać Państwa wymaganiom i uodpornić je na:

 • ścieranie,
 • ogień – bezpieczeństwo elektryczne i pożarowe (norma EN12882),
 • ciepło,
 • olej.

ODPORNE NA SCIERANIE

ODPORNE NA TEMPERATURĘ

TRUDNOZAPALNE

ODPORNE TLUSZCZ

Wybór rodzaju taśmy zależy w dużej mierze od właściwości fizycznych transportowanych materiałów: ich ziarnistości, poziomu wilgotności, zdolności do ścierania.

Przykłady:

 • Wysoce ścierne materiały: żwir, ruda, piryt, koks, węgiel brunatny, superfosfat, magnetyt, kwarc. Zalecane okładki: DIN W

 • Średnio ścierne materiały: antracyt, węgiel, popiół, boksyt, potaż, żwir, aluminium, beton, piasek. Zalecane okładki: DIN Y

 • Ciężkie lub ostre materiały: żelazo, andezyt, łupek, ryolit, oraz wszystkie rodzaje skał o ziarnistości większej niż 100mm po rozbiciu. Zalecane powłoki: DIN X

Zastosowania : 

  • Machine and plant construction
  • Coal and prep plants
  • Cement
  • Bulk handling plants
  • Wood, pulp and paper
  • Steel and foundry
  • Grain handling

DOWNLOAD TECHNICAL CHARACTERISTICS

  

 

W tej części opisano taśmy bezpieczeństwa DEPREUX do dużych obciążeń, w przypadku którychistnieje wymóg antystatyczności i bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą europejską EN12882.

 

European standard EN 12882. This standard specifies different safety requirements for different categories of hazards identified by the user for different applications. The user must select the most suitable tape categories depending on the application.

 

Zastosowania : 

  • Open-cast mining
  • Biomass power stations
  • Waste incineration plants
  • Wood processing industry

 

DOWNLOAD TECHNICAL CHARACTERISTICS

 

 

 

Taśmy DEPREUX są zgodne z Międzynarodową Normą w zakresie przenoszenia gorących materiałów ISO 4195 (1&2).

Taśmy opisane w tej części służą do transportu gorących produktów o temperaturach wyższych niż 80°C i mogą być stosowane do transportu gorących materiałów do 200°C.

Zastosowania :  

  • Cement industry
  • Steel and iron industries
  • Fertilizer / Chemical industries

DOWNLOAD TECHNICAL CHARACTERISTICS

Odporne na olej taśmy przenośnikowe i elewatorowe są używane do transportu materiałów zawierających składniki oleju mineralnego lub do transportu niektórych specjalnych produktów chemicznych, na przykład:

 • gdy w przewożonym materiale występują oleiste składniki, takie jak olej opałowy w węglu lub nawozach, oleje smarowe w recyklingu metali, odlewnie, procesy stalowe, odpady przemysłowe lub w przypadku jakichkolwiek chemikaliów smarowych,
 • do transportu składnika chemicznego o dobrej kompatybilności chemicznej z kauczukiem nitrylowym NBR, który jest głównym elastomerem stosowanym w gumowych okładkach.

Zastosowania : 

  • Recycling plans
  • Fertilizer / Chemical industries

 

DOWNLOAD TECHNICAL CHARACTERISTICS

Informacje na temat transportu produktów oleistych dla rolnictwa lub przemysłu spożywczego znajdują się w broszurze TRANSCO.